A.N.A.B.A.R. – tours putnička agencija d.o.o. osnovana je krajem 1997. godine. Agencija je registrirana kao organizator putovanja i kao posrednik. Djelatnost kojom se agencija pretežno bavi su organizacija i provođenje turističkih paketa kao i jednodnevnih izleta kako za domaće tako i za strane goste. Brojni vrtići, škole, fakulteti, kompanije, udruge i sportski klubovi zadovoljni su korisnici naših usluga. Povoljno nudimo najam turističkih autobusa, ljetovanja, zimovanja,toplice, izlete, učeničke ekskurzije i maturalna putovanja, sindikalna putovanja, team building, posjete sajmovima, koncertima, izložbama…

A.N.A.B.A.R.-tours putnička agencija d.o.o.
Sjedište: HR – 51 000 Rijeka • Zametska 12/1 • Croatia

Radno vrijeme: 08,00 – 16,00 sati (ponedjeljak – petak)
OIB: 58280082390
MB: 01329952

Upisano u trgovački sud u Rijeci MBS 040102977
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Direktor – član uprave: Đino Lukšić
Godina osnivanja: 1997.
Identifikacijski kod: HR-AB-51-040102977
Poslovna banka: PBZ IBAN HR 8523400091110771501

Kontakti:

  • Tel:     +385 51 644 504, 648 238, 643 187
  • Faks:   +385 51 644 508
  • E-mail:info@anabar-tours.hr
  • Web: www.anabar-tours.hr